Ważna informacja

Uwaga!

W odniesieniu do najnowszych informacji i zaleceń dotyczących COVID-19 umieszczonych przez GIS, informujemy, że zajęcia akrobatyczne w Bolesławcu, Legnicy, Lubinie i Wrocławiu będą obywać się bez zmian dla zdrowych dzieci, których bliscy nie zetknęli się z osobą chorą na COVID-19 i nie są objęci izolacja lub/i kwarantanną.
Prosimy o ponowne zapoznanie się z procedurami bezpieczeństwa dostępnymi na naszej stronie, oddziałach Fundacji oraz o ich przestrzeganie.

Procedura bezpieczeństwa 

Procedura postępowania na wypadek zakażenia

GŁOGÓW zajęcia zawieszone od 19.10.20 do odwołania, ze względu na zakaz prowadzenia zajęć rekreacyjnych w placówce, w której się odbywają 😔. Opłaty za karnety zostaną przeksięgowane na poczet najbliższego miesiąca, w którym wrócimy na treningi!