HISTORYCZNE DNI ZŁOTORYI DLA FUNDACJI OCELOT TO LAUDACJA ODCZYTANA PRZEZ RADNĄ Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Panią Jadwigę Szeląg w której to podsumowała 18 letnią wybitną działalność artystyczno-akrobatyczną Fundacji OCELOT W KRAJU I W EUROPIE. W uznaniu tych wybitnych zasług promujących Dolny Śląsk uchwałą SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO FUNDACJA OCELOT ZOSTAŁA WYRÓŻNIONA ZŁOTĄ ODZNAKĄ HONOROWĄ "Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego". Aktu dekoracji dokonała również Pani Jadwiga Szeląg w obecności zaproszonych gości oraz bardzo licznie zgromadzonych mieszkańców Złotoryi.

 

Na Sali akrobatycznej w Legnicy trwają próby do spektaklu w reż. Beaty Zając pt.: „Sen nocy letniej”. 25.03.2017 r. zapraszamy do Teatru Palladium w Warszawie.